WOZ waarde Amsterdam controleren

Zoals elk jaar krijgt u ook dit jaar weer de WOZ beschikking toegestuurd. De WOZ waarden vallen dit jaar waarschijnlijk hoger uit omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen. De WOZ waarde Amsterdam kan daarbij verschillen van bijvoorbeeld de WOZ waarde Groningen of van andere steden.

WOZ wat is dat nu precies?

WOZ is Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. De peildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar en wordt elk jaar opnieuw bepaald door de gemeente. Daarvoor heeft de gemeente taxateurs die panden bekijkt en taxeert. Door vergelijking van panden hoeft niet elk pand te worden getaxeerd. Wat wel van belang is bij het vaststellen van de WOZ is onder andere het type huis, de ligging, de grootte van de woning en de grondoppervlakte. Daarnaast zijn er argumenten waardoor de WOZ waarde hoger of juist lager uitvalt dan bij vergelijkbare panden. Denk hierbij aan achterstallig onderhoud, wel of niet goed geïsoleerd, zonne-energie en de wijk situatie (druk of juist niet). De gemeente dient rekening te houden met al deze punten voor het bepalen van de WOZ waarde. Overigens gebruikt de gemeente andere taxatiemethodes voor bedrijfspanden. Daarbij wordt uitgegaan van de verhuur waarde of de herbouw waarde.

WOZ waarde Amsterdam

Amsterdam heeft veel woningen met erfpacht grond. Daarvoor heeft de rechter afgelopen jaar bepaald dat zij een eenmalige verlaging van 2% op de WOZ waardering krijgen. Voor ongeveer 80% is de Amsterdamse grond in handen van de gemeente. Maar ondanks deze verlaging stijgt de WOZ waarde in 2019 toch nog. Woonboot eigenaren krijgen geen WOZ waarde aanslag maar een RRB (roerenderuimtebelasting) aanslag. Deze aanslag is gebaseerd op de economische waarde van de woonboot. De gemeente Amsterdam kijkt voor de waarde van een pand naar het bedrag dat, op de vrije markt, men voor uw woning of bedrijfspand zou betalen. De gemeente analyseert deze gegevens per buurt en per type woning. Daarom kan de WOZ waarde Amsterdam anders uitvallen dan in andere steden. 

Waartoe dient de WOZ waarde?

De wet WOZ waarde is bedoeld voor het heffen van belastingen en heffingen van:

  •  OZB(onroerendezaakbelasting), rioolheffing, afvalstoffenheffing (gemeente)
  •  Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting (belastingdienst)
  •  Watersysteemheffingen (Het Waterschap)

Hoe hoger de WOZ waarde hoe meer belasting of heffing u moet betalen.

Is de WOZ waarde van uw woning te hoog of te laag?

Als de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand niet klopt heeft dit grote gevolgen. U betaalt dan teveel of te weinig belasting. Wanneer uw WOZ waarde te hoog is dan is dit gunstig voor de verkoop en de hypotheek van uw huis. Een koper biedt meer, de bank mag meer hypotheek afgeven of eventueel extra risicorente verlagen. Maar een te hoge WOZ waarde betekent ook hogere belastingen en heffingen. Ook de erfrecht belasting valt dan hoger uit. Er is een berekening gemaakt dat de WOZ waardes van dit jaar gemiddeld met 7,8 % zullen stijgen. Wilt u weten of uw WOZ waarde juist is? Het gespecialiseerde team van bezwaarmaker.nl helpt u graag hierbij. Het team van taxateurs en juristen van bezwaarmaker.nl is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet WOZ (Wet Waardering onroerende zaken) voor zowel particulieren als bedrijven.