Vastgoed hypotheek

Als bedrijven hun bedrijfspand willen verbouwen, uitbreiden of een nieuwe vestiging willen openen kunnen ze dat doen met behulp van een vastgoed hypotheek. Dit type hypotheek wordt ook wel een zakelijke hypotheek genoemd, omdat er wordt gewerkt met een zakelijk onderpand. Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt, is zo’n hypotheek alleen toegankelijk voor ondernemers. Het geld dat wordt geleend mag alleen worden gebruikt voor de aanschaf, verbouwing, uitbreiding of herfinanciering van zakelijk vastgoed. Voor dit type hypotheek moet gewoon rente worden betaald, net als voor een particuliere hypotheek. Je kunt een zakelijke hypotheek afsluiten bij een bank en bij andere zakelijke investeerders.

Banken trekken zich terug

In het verleden werd een vastgoed hypotheek in de meeste gevallen afgesloten bij een bank. Maar dat is in de afgelopen jaren langzamerhand veranderd. Dat is een gevolg van de kredietcrisis uit 2008. Om te voorkomen dat er weer zo’n financiële crisis ontstaat, zijn banken verplicht om een veel grotere kapitaalbuffer op te bouwen. Daarbij past het niet om relatief risicovolle zakelijke hypotheken te verstrekken. Dat is de belangrijkste reden dat banken zich wat hebben teruggetrokken als kredietverlener van zakelijke hypotheken. Nu worden er veel meer van dit soort hypotheken verstrekt door andere financiers.

Lucratieve investering

Door een zakelijke hypotheek af te sluiten bij een alternatieve investeerder worden twee vliegen in een slag geslagen. Als bedrijf krijg je de mogelijkheid om je wensen op het gebied van zakelijk vastgoed te realiseren. Voor de investeerders is een zakelijke hypotheek een goede methode om kapitaal te beleggen, want dit is een tamelijk risicoloze investering. Beleggen in vastgoed is namelijk een manier om een uitermate voorspelbaar rendement op de investeringen te krijgen. Het afsluiten van een dergelijke hypotheek zonder tussenkomst van een bank gaat bovendien veel gemakkelijker en vooral sneller.

Kenmerken van een vastgoed hypotheek bij een investeerder

Het grootste voordeel van het afsluiten van een zakelijke hypotheek bij een investeerder is, dat het minder tijd kost om zo’n hypotheek te realiseren. Dat komt met name doordat er minder belang wordt gehecht aan de toekomstige bedrijfsresultaten. Het is bij investeerders veel meer de gewoonte om het vastgoed waarin wordt geïnvesteerd te zien als het onderpand. Het is daardoor niet nodig om een tijdrovend traject met jaarrekeningen van de afgelopen jaren te doorlopen. Dat is de reden waarom het slecht een paar weken tijd kost om een zakelijke hypotheek af te sluiten.

Hoe kun je een zakelijke hypotheek aanvragen?

Het aanvragen van een zakelijke hypotheek wordt niet rechtstreeks bij de investeerder gedaan. Daarvoor ga je naar een tussenpartij, die namens de investeerder handelt. Bij deze partij wordt een aanvraag gedaan voor het bedrag waarvoor je een hypotheek wilt hebben. De tussenpartij zal vervolgens onderzoeken welke risico’s daaraan verbonden zijn. Dat wordt gedaan aan de hand van een aantal toetsingscriteria. Uit dat onderzoek blijkt hoe hoog de rente is, die aan de investeerder moet worden betaald. Als je daar als aanvrager mee akkoord gaat wordt er een contract opgesteld. Zodra dat door de notaris is bekrachtigd is de vastgoed hypotheek rond en beschik je over het geld.
Op zoek naar een vastgoed hypotheek? Kijk eens op Finaforte.nl.