Is het mogelijk om van een CIS-registratie af te komen?

Een CIS-registratie kan grote gevolgen hebben. De persoon in kwestie staat dan op een soort “zwarte lijst” van verzekeraars waardoor het lastig is om tegen redelijke voorwaarden een nieuwe verzekering af te sluiten. Wat veel mensen zich in zo’n situatie afvragen, is of het mogelijk is om van een CIS-registratie af te komen. Hoewel dit een vrij gecompliceerd traject is, zijn er zeker wel mogelijkheden om u van deze lijst te laten verwijderen.

Wat houdt een CIS-registratie in?

De letters CIS staan voor de afkorting Centraal Informatie Systeem. Het betreft hier een databank van verzekeraars die te vergelijken is met de BKR-registratie die betrekking heeft op schulden. In dit geval is de databank echter gericht op het afsluiten en gebruik maken van verzekeringen. In dit register worden de buitengewone zaken op dit gebied geregistreerd zoals het uitblijven van de betalingen van een verzekeringspolis, ontzeggingen van rijbevoegdheid of als er sprake is van een EVR-registratie. In dit laatste geval is de verzekeringsmaatschappij van mening dat er verzekeringsfraude is gepleegd. Hierdoor geval zal de persoon in kwestie een registratie krijgen in het Extern Verwijdering Register.

De consequenties van CIS-registraties

De consequenties van CIS-registraties zijn groot als er sprake is van een buitengewone situatie. Iedere aangesloten verzekeringsmaatschappij heeft immers toegang tot deze databank en kan zien wat voor “verleden” de persoon heeft die een verzekering aanvraagt. Een EVR- of een CIS-registratie kan een reden zijn om een verzekeringsaanvraag te weigeren. Dit is niet alleen het geval voor de persoon in kwestie zelf maar ook voor diens huisgenoten. De registraties staan immers gekoppeld aan de persoon zelf maar ook aan diens huisadres. In veel gevallen is het voor de betrokkenen alleen nog maar mogelijk om een verzekering af te sluiten in bij de Vereende Verzekeringen. Deze organisatie biedt onder andere verzekeringen aan voor mensen met een strafblad. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn echter een stuk minder gunstig dan bij andere partijen het geval is.

Dit kunt u ertegen doen

Zoals aangegeven, zal de verzekeringsmaatschappij alleen in geval van verzekeringsfraude een CIS-registratie in het EVR mogen aanmaken. Hiervoor moeten een aantal bindende protocollen worden gevolgd. Er moet dus sprake zijn van een bewezen fraude en niet van een vermoeden hiervan. Dit betekent dat een verzekeraar echt moet bewijzen dat er sprake is van opzet en dat de verzekerde een poging gedaan heeft om de verzekeringsmaatschappij te misleiden. Als de verzekerde het hier niet mee eens is, kan deze persoon stappen ondernemen om van een CIS-registratie af te komen. Het is echter voor deze persoon niet mogelijk om zelf contact op te nemen met stichting CIS. Voor het verwijderen van een CIS-registratie kan gebruik worden gemaakt van hierin gespecialiseerde juridische hulp. Een gespecialiseerde advocaat kan waardevolle ondersteuning bieden om de verzekeraar te overtuigen dat de verzekerde onschuldig is, wat uiteindelijk zal resulteren in verwijdering van de CIS-registratie.