Een eenmanszaak naar B.V. omzetten, hoe doe je dat?

Bij het opstarten van een bedrijf wordt de keuze voor een rechtsvorm gemaakt. Veel ondernemers kiezen op dat moment voor een eenmanszaak. Er zijn echter situaties te benoemen waarbij de ondernemer na verloop van tijd de rechtsvorm zou willen veranderen, bijvoorbeeld naar een besloten vennootschap (B.V.) Een eenmanszaak naar B.V omzetten is een keuze die zeker tot de mogelijkheden behoort. Daarbij kunnen ondernemers zich zelfs volledig laten ontzorgen door gebruik maken van de diensten een gespecialiseerd bedrijf.

Zijn er verschillen tussen een eenmanszaak of een besloten vennootschap?

Er zijn een aantal kenmerkende verschillen te benoemen tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap. Niet alleen zit het verschil in het beheer van het bedrijf maar ook op het gebied van aansprakelijkheid bestaat er een groot verschil tussen een eenmanszaak en een B.V. Zo is de eigenaar van een eenmanszaak volledig, dus inclusief privévermogen, aansprakelijk voor eventuele schulden wat bij een B.V niet het geval is, mits er geen sprake is van wanbeleid. Het privévermogen van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan dus niet worden aangetast.

Een ander verschil wordt duidelijk als je een eenmanszaak naar een B.V. gaat omzetten. Waar een eenmanszaak namelijk ingeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel is voor een B.V. de gang naar de notaris nodig om een notariële akte op te laten stellen. Pas daarna zal de notaris de B.V. inschrijven in de registers van de KvK.

Waarom zou je ervoor kiezen om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V?

Zoals aangegeven wordt bij het starten van een bedrijf vaak gekozen voor een eenmanszaak. Logisch, voor eenmanszaken zijn er immers belastingtechnische voordelen van toepassing. Denk daarbij aan Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek en MKB Winstvrijstelling. Dit zijn allemaal aftrekposten waar een besloten vennootschap geen gebruik kan maken.

Op het moment dat het bedrijf echter structureel een hogere omzet genereerd, kan het steeds aantrekkelijk worden om de eenmanszaak om te zetten naar een B.V. De stelregel hierbij is eenvoudig: Hoe hoger de omzet, hoe fiscaal aantrekkelijker een B.V. als ondernemersvorm wordt. Daarnaast is het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. ook een verstandige keuze als het bedrijf vaak hoge investeringen doet en/of veel financiële risico’s loopt. 

Hulp bij het omzetten van een eenmanszaak

Het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. hoeft geen ingewikkeld proces te zijn. Zeker niet als er gebruik wordt gemaakt van een maatwerk ondersteuning van een gespecialiseerd bedrijf. Daarbij kan er ook ondersteuning geboden worden bij alle financiële- en fiscale zaken die hierbij komen kijken. Hierdoor kan het traject op de meest efficiënte manier doorlopen worden. Dit is dn ook de reden dat veel ondernemers graag van deze service gebruik maken. Zij kunnen zich immers volledig blijven richten op het runnen van hun bedrijf.