Wat is supply chain management?

Supply Chain Management (SCM) wordt door velen ook aangeduid als ketenmanagement. De term wordt gebruikt om diverse integrale stromen uit te leggen die de schakels van een onderneming beheert en zo nodig verbetert. Binnen Supply Chain Management is het de bedoeling dat er op een strategisch manier toeleverketens gecoördineerd worden. Hierbij is het van cruciaal belang om met partners samen te werken. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe het werkt.

Wat is Supply Chain Management?
Supply Chain Management zorgt ervoor dat alle logistieke activiteiten naar een bepaald punt geregeld worden. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van goederen richting een fabriek. Het gaat om het effectief coördineren en optimaliseren van verschillende stromen die te maken hebben met goederen, geld en informatie. Dit gebeurt tussen leveranciers, groothandelaren, fabrikanten, kleinhandelaren en eindconsumenten.

Daarnaast omvat Supply Chain Management ook alles daaromheen. Enkele voorbeelden hiervan zijn operations management, bijhouden van de voorraad, inkopen, verwerken van informatie, financiën, plannen, vergunningen en het voldoen aan de behoeften van het personeel.

Verschillende vormen
Ook kan er binnen de SCM nog meer onderscheid gemaakt worden. Zo is er een interne- en externe supply chain. Uit de naam is het al af te leiden, maar interne supply chain richt zich op processen die binnen een onderneming gebeuren. Dit omvat taken als het verkopen van goederen, inkopen, productie en voorraadbeheer. Terwijl externe supply chain naar buiten is gericht en rekening houdt met eindklanten, betrokken partijen en verschillende leveranciers. Supply Chain Management is dus een vrij groot begrip en omvat vele taken. Een Supply Chain Management staat dan ook voor een groot vraagstuk: hoe kunnen alle processen en stromen zo goed mogelijk met elkaar communiceren.

Wat houdt een Supply Chain in?
Supply Chain is een begrip dat uit de Engelse taal komt en staat voor productieketen. Daar komt de naam ketenmanagement vandaan. Een Supply Chain omvat alle activiteiten en stromen van goederen en informatie die plaatsvinden tussen de afnemer en leverancier. Door een Supply Chain in te richten heeft een onderneming grip en zicht op de oorsprong van materialen en welke partijen meespelen binnen dit proces.

Het verschil met logistiek
Regelmatig worden SCM en logistiek door elkaar gehaald. Echter, houdt logistiek zich meer bezig met goederenstromen van een leverancier door de eigen onderneming heen richting een klant. Logistieke processen worden weer verder onderverdeeld in material- en distributie management.