Uitleg over negatieve BKR registratie

Het Bureau Krediet Registratie registreert alle leningen die mensen afsluiten bij alle soorten kredietverstrekkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken. Als jij bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten wordt er gekeken naar hoe je BKR-geregistreerd staat. Er staat bijvoorbeeld dat jij een hypotheek hebt afgesloten of een mobiel telefoonabonnement. Alle bedrijven waar je leningen kunt afsluiten, wat voor soort dan ook, hebben zicht op alle registraties.

Het systeem is bedacht om er voor te zorgen dat mensen niet meer leningen afsluiten dan ze kunnen terugbetalen. Er wordt dan ook ter plekke gevraagd naar jou maandelijkse netto inkomen. Deze bedrijven kunnen dan aan de hand van jouw persoonsgegevens kijken hoe jij BKR-geregistreerd staat. Je hebt echter twee verschillende soorten BKR-registraties. Een positieve en een negatieve BKR registratie. Daarnaast is er nog een aparte BKR codering. De verschillende codes hebben allemaal een eigenbetekenis om zo een zo goed mogelijk beeld te geven van iemands registratie.

Hieronder volgen de belangrijkste negatieve codes en hun betekenissen:

  • Code A

Je krijgt een A (Achterstandsmelding) als je minimaal enkele betalingstermijnen achter loopt op de afgesproken termijnen. Het verschilt per kredietsoort hoeveel termijnen je achter mag lopen voor je zo’n code A krijgt. Deze melding zet vaak een punt achter de mogelijkheid om te kunnen lenen en is dus een soort waarschuwing voor andere kredietverstrekkers dat het desbetreffende persoon een betalingsachterstand heeft.

  • Code 1

Deze code wordt in combinatie met code A geplaatst. Het betekent dat er een betalingsregeling is getroffen ná dat er bij het desbetreffende persoon een betalingsachterstand is ontstaan. Deze code blijft minimaal 5 jaar zichtbaar in jouw overzicht.

  • Code 2

De code 2 wordt gebruikt om aan te duiden dat de desbetreffende kredietverstrekker het bedrag dat je nog moet betalen in één keer opeist. Dit wil zeggen dat er wordt verwacht dat je het restbedrag in één keer terugbetaalt.

  • Code 3

Deze code laat jouw en kredietverstrekkers weten dat er een bedrag van 250 Euro of meer is afgeboekt. Als er sprake is van een boeking tegen finale kwijtschelding, moet er op het zelfde moment een einddatum worden vermeld. In alle andere gevallen wordt er dus geen einddatum vermeld.

  • Code 4

Deze code wordt op geregistreerd als het bleek, of nog steeds blijkt, dat de kredietnemer gedurende een langere tijd niet bereik is of is geweest. Ook bij deze code zullen kredietverstrekkers niet veel risico nemen bij het verstrekken van een lening of ander krediet.

  • Code 5

Code 5 wordt geregistreerd als er een preventieve betalingsregeling is getroffen voor een hypotheek. Zodra deze regeling tot een einde komt wordt deze code weer verwijderd.

Het verwijderen van een negatieve BKR registratie

Het verwijderen van een negatieve BKR-registratie is zo gebeurd. Er zijn wel een aantal dingen die je moet doen. Eerst neem je contact op met een met een registratiespecialist. Een professioneel adviseur brengt jou situatie zo goed mogelijk in kaart en kijkt wat de mogelijkheden voor jou zijn. Als er mogelijkheden zijn kun je direct worden aangemeld en kun je direct de benodigde gegevens opsturen. Vervolgens zal er een bemiddelingsprocedure in stand worden gebracht en ontvang je aan het eind van deze procedure een uitgebreid eindverslag. Vaak kun je dan weer een krediet afsluiten.

Een BKR registratie verwijderen is voor jou nog nooit zo eenvoudig geweest.